Råå Träbåtförening bildades 1988. Föreningen övertog då arrendet till de lokaler som tidigare inrymt Bröderna Johannessons Båtbyggeri, från början virkesmagasin åt Bernhard Pålssons Båtvarv. Idag har lokalerna upprustas och diverse maskiner står till medlemmarnas disposition.
Efter några inledningsvis trevande år beslöt föreningen att verka för byggandet av en brygga i anslutning till lokalerna där medlemmarna kunde ha sina båtar. Träbryggan skulle bli föreningens "ansikte" utåt. Vid bryggan skulle i första hand de äldsta bruksbåtarna förtöjas. På sikt skall träbryggan och dess båtar bli ett "flytande museum" där besökarna kan bekanta sig med olika typer av träbåtar från bruksbåtar till nöjesbåtar.
Åren 1999/2000 färdigställdes slipen tillsammans med Råå Fiskarförening. Numera har den övergått till Sjöräddnings-Sällskapet, Råå.
Föreningen har idag (2022) ca 120 medlemmar och syftet är att verka för träbåtstraditionen:
  • genom att ge medlemmarna möjlighet att till överkomlig kostnad få tillgång till lokaler och utrustning som behövs för att renovera och vidmakthålla träbåtar.
  • genom att återvinna och utveckla den äldre båtbyggartraditionen genom att på olika sätt öka intresset och förståelsen för träbåtstraditionen.
  • genom att skapa ett kontaktnät mellan medlemmar och andra träbåtsentusiaster för att föra träbåtstraditionen vidare.
  • genom att samarbeta med andra lokala föreningar kring den marina kulturen på Råå.

Välkommen att höra av Dig!
Styrelsen