Våra lokaler var tidigare ett båtbyggeri. Byggnaden är historisk intressant och är med i bevarandeplanen.
 
I lokalerna finns en uppsättning med maskiner som våra medlemmar kan bruka.

Längs vår träbrygga ligger våra äldsta bruksbåtar
 

I bakgrunden Råå museum och Råås hamn sedd från vår träbrygga.
 
Tillsammans med Råå Fiskeförening iordningställdes den gamla slipen.
Numera har SjöräddningsSällskapet tagit över och placerat en räddningsbåt vid slipen.
     

© Copyright Råå Träbåtförening 2021-2024